De rooskleurige toekomst van de glastuinbouw

glastuinbouw

Glastuinbouw kan onder telers rekenen op een ongelofelijke interesse. Dat hoeft ook niet te verbazen. De omstandigheden buitenshuis zijn doorgaans lang niet optimaal voor het kweken van bijvoorbeeld verschillende planten en / of bloemen. Door de mogelijkheden van de glastuinbouw te benutten wordt daar verandering in gebracht. Op deze manier is het namelijk mogelijk om zeer specifiek de omstandigheden te gaan bepalen waarin de gewassen moeten worden geteeld. Dit zorgt ervoor dat alle gewenste gewassen niet alleen op de meest optimale wijze kunnen worden geteeld, daarnaast kan er ook nog eens perfect worden ingeschat wanneer deze klaar zullen zijn. Bent u ook benieuwd naar de vele interessante voordelen die er verbonden zijn aan glastuinbouw en hoe deze zich naar de toekomst toe nog verder zal weten te manifesteren? In dat geval bent u op deze pagina aan het juiste adres!

De concrete voordelen van glastuinbouw op een rijtje

Door gebruik te maken van kassen om in te kweken kan er worden gerekend op menig aantal interessante voordelen. In eerste instantie kunnen de omstandigheden in de kas geheel naar de hand van de teler worden gezet. Dat betekent concreet dat er niet alleen specifiek kan worden bepaald welke temperatuur er in de kassen moet worden gerealiseerd, maar dat er ook kan worden aangegeven hoeveel water en licht de planten moeten krijgen. Op deze manier is het veel beter mogelijk om in te kunnen schatten wanneer bepaalde gewassen klaar zullen zijn. Daarnaast spreekt het voor zich dat op deze manier ook de kans op een mislukte oogst zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Tel daar ook nog eens bij op dat u in principe over de mogelijkheid beschikt om het hele jaar door dezelfde gewassen te telen en het mag duidelijk zijn dat er aan glastuinbouw heel wat interessante voordelen verbonden zijn.

toekomst van glastuinbouw
Interessante voordelen van glastuinbouw

Op welke manier draagt de politiek haar steentje bij?

De Nederlandse overheid heeft er werk van gemaakt om glastuinders milieuvriendelijker te maken. Ondanks de hernieuwde of beter gezegd verbeterde aandacht voor milieuvriendelijkheid is het zo dat men ook het financiële aspect niet uit het oog verliest. Glastuinbouw toepassen is en blijft in de praktijk dan ook uitsluitend interessant wanneer er ook een bepaalde winst mee kan worden gerealiseerd. Om zowel op vlak van milieu als voor wat de economische kant betreft te kunnen rekenen op gunstige resultaten is het zo dat er verschillende, concrete oplossingen zijn uitgedacht. Zo moeten er niet alleen nieuwe kassen voor glastuinbouw worden ontworpen, daarnaast moet ook het productieproces efficiënter worden gemaakt.

Informatie over kasconstructies en bijbehorende rekenmodellen.

Het belang van gegronde kennis in de glastuinbouw

Om de voordelen die zijn verbonden aan glastuinbouw op de meest optimale wijze te kunnen benutten is het zo dat er wordt gekeken in de richting van ondernemingen die over een gepaste expertise beschikken. Neem nu bijvoorbeeld TNO. Voor TNO geldt dat ze niet alleen een ondersteunende, maar tevens ook een adviserende rol bekleedt binnen de sector van de glastuinbouw. Dit uit zich in de praktijk onder meer door het toepasbaar maken van innovatieve technologieën met betrekking tot het telen van groenten en fruit, bloemen en planten.